Bangunan yang kokoh


Setiap jum’at malam sabtu kami jamaah masjid al-falah kelapa dua tangerang mengaji dengan Prof.DR.H.Muslim Nasution,MA (Guru besar UIN Syarif Hidayatullah). Akan tetapi pada malam hari ini beliau tidak bisa hadir dikarenakan ada urusan yang mendadak, maka sayapun berusaha menggantikan beliau supaya jamaah yang hadir tidak kecewa.

Pada malam hari ini kami membahas hadits ketiga dalam hadits arbain karya Syeh imam Nawawi, hadits itu diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar RA, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, “Islam dibangun atas lima hal, bersaksi tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji dan puasa di bulan ramadhan.

Syahadat yang pertama disebut dengan syahadat tauhid dan yang kedua kita kenal dengan sebutan syahadat rasul.perhatikan arti ayat dibawah ini, surat al-hujurat ayat 14 s/d 16.

14. orang-orang Arab Badui itu berkata: “Kami telah beriman”. Katakanlah: “Kamu belum beriman, tapi Katakanlah ‘kami telah tunduk’, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.

16. Katakanlah: “Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, Padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu?”

Tidaklah dikatakan beriman orang yang hanya bersahadat tauhid tanpa dibarengi dengan syahadat rasul, begitupun sebaliknya. Kedua syahadat ini harus tertanam kuat dalam hati sanubari kita.

Yang kedua mendirikan sholat, dalam sebuah hadits dijelaskan sebagai berikut “diakhirat nanti ada orang yang wajahnya seperti matahari, kemudian mereka ditanya siapakah anda, mereka menjawab kami adalah ummat Muhammad yang senantiasa punya wudhu sebelum muazin azan. Ada juga orang yang mukanya seperti rembulan kemudian mereka ditanya siapakah anda, mereka menjawab kami adalah ummat nabi Muhammad yang selalu berwudhu ketika muazin azan. Ada juga orang yang mukanya seperti bintang, kemudian mereka ditanya siapakh anda, mereka menjawab, kami adalah ummat Nabi Muhammad yang senantiasa wudhu ketika muazin iqomat.

Demikian hebatnya sholat, pekerjaan sebelum sholat saja diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah SWT. Oleh sebab itu tinggalkan semua kegiatan ketika azan berkumandang, hadapkan wajah kita hanya kepada Allah pemilik jagad raya ini, semoga amiin

Iklan

Melalaikan sholat


Suatu hari nabi Musa AS di datangi seorang perempuan yang berbuat zina.prempuan itu datang dengan maksud mau bertobat, akan tetapi ternyata nabi musa As sangat marah karena menurut beliau dosa itu adalah dosa besar.
ketika wanita itu keluar dari rumah nabi Musa As turunlah jibril AS menegur nabi Musa AS, tidakkah engkau tahu wahai Musa AS, sesumgguhnya ada dosa yang lebih besar dari perbuatan zina, yaitu melalaikan sholat.
Saudaraku sholat sekarang sudang dianggap sesuatu yang tidak perlu, banyak diantara kita begitu mudahnya melalaikan sholat, kita anggap sesuatu hal biasa saja.padahal suber keburukan itu dimulai dari sini, ketika seseorang dengan mudahnya meninggalkan sholat.
mari kita jaga sholat kita, karena didalamnya adalah sumber dari segala sumber kebaikan. ajak anak, isteri, suami, saudara, murid, handai tolan untuk senantiasa istiqomah dengan shoatnya.